10 gratis tips til mindre stress i hverdagen!


Disse tipsene er basert på mine egne erfaringer og erfaringer med å ha intervjuet fotballspillere fra blant annet engelsk Premier League.


Skriv inn navn, telefon nr. og e-post. Du får lenke til tipsene på e-post.


Ditt navn*

Ditt tlf nr.*

Din e-post* 

 

Intervju med fotballspillere og psykologer om stress:

https://www.linkedin.com/in/mirza-mujic-a1084513/detail/recent-activity/posts/

Statistikk over stress blant ledere og ansatte:


Ifølge en undersøkelse fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) i 2015 rapporterer 71% av ansatte i Norge om tidspress, til sammenligning rapporterer henholdsvis 15% og 16% ansatte i Tyrkia og Litauen om tidspress.
Professorene Astrid Richardsen og Stig Berge Matthiesen ved Handelshøyskolen BI har analysert svar fra mer enn 2900 norske ledere. De fant ut at mer enn 6 av 10 norske ledere oppgir at de opplever tidspress og høy arbeidsbelastning ofte eller hele tiden.

 

Anbefalinger fra kurs i stressmestring:

 

Mirza Mujic holdt et kurs i stressmestring for våre brukere og samarbeidspartnere. Dette kurset var en god blanding av faglig forskning og personlig erfaring. Deltakerne var engasjerte og de fikk praktiske øvelser på kurset som de også kunne øve på i etterkant. Vi er takknemlig for at Mirza holdt dette kurset for oss

 

– Stefano Gardone, Tiltaksleder i Batteriet Vest Norge (Kirkens Bymisjon)

 

 

Mirzas kurs i stressmestring har vært særdeles nyttig for meg. Med stort engasjement forteller Mirza om hva stress er, hvorfor stress oppstår, og hvilke tiltak man kan utføre for å forebygge og redusere stress. Mirza benytter seg av teoretisk tilnærming og praktiske metoder under kurset, deriblant stressdagbok og seigmannfigur, som jeg i etterkant i kurset har benyttet meg av flere ganger, til stor suksess. Kudos for å involvere hele publikum på en positiv måte under hele kurset. Mirzas teknikker for stressmestring har hjulpet meg til å håndtere stress på en mye bedre måte enn tidligere. Jeg anbefaler Mirza og hans kurs på det varmeste!

 

-Matias Sørevik, Geografistudent ved Universitetet i Bergen

 

Klikk her for flere anbefalinger

10 tips til hvordan unngå å bli utbrent!Skriv inn navn, telefon nr. og e-post. Du får lenke til tipsene på e-post.


Ditt navn*

Ditt tlf nr.*

Din e-post*