Vi tilbyr kurs som er skreddersydd for kunden ut fra deres behov og interesser. I Mirzas kurs vil du som regel få et kurs som kombinerer hva forskningen sier, personlige erfaringer på emnene samt en del praktiske øvelser deltakerne kan løse. Våre tre kurs i stressmestring, utbrenthet og ledelse er basert på hva forskningen sier, personlige erfaringer på emnet samt en del praktiske øvelser deltakerne kan løse. I tillegg har Mirza fokus på at hver av deltakerne tar ansvar for sin egn læring i etterkant av kursene. Han har et prinsipp om at for å få utbytte av de enkelte kursene er det nødvendig for hver deltaker å følge opp de praktiske øvelsene i etterkant av kursene man deltar på. Det er derfor våre kurs i Mujic Consulting utdeler hjemmelekse med praktiske øvelser slik at man får en mer langvarig effekt av kursene man deltar på.

 

Kurset i stressmestring er et kurs som gir deg grundig innføring i stress og en rekke praktiske øvelser både under kurset og i etterkant av kurset. Vi vet ut ifra forskning at en av de største årsakene til sykefravær på arbeidsplassen i Norge er på grunn av for høyt stress, belastning og bekymring. Årsakene til hvorfor det er slik kan både skyldes systemene vi har på jobben, kulturen og menneskene vi jobber med, arbeidsbelastningen per stilling, hvordan vi selv takler stress i hverdagen og mange flere faktorer. Det betyr med andre ord at det er en kompleks årsakssammenheng for hvorfor det i noen bedrifter og blant ansatte er høyere stressnivå enn hos andre bedrifter. I denne sammenheng er det derfor viktig for bedrifter og enkeltpersoner å ha kunnskap, innsikt, strategier og øvelser som gjør det enklere for hver enkelt ansatt å takle og mestre høy arbeidsbelastning og press på arbeidsplassen. Det er dette Mirza fra Mujic Consulting kan tilby til ledere og ansatte i bedrifter.

 

Kurset i hvordan unngå å bli utbrent er et kurs som gir deg grunnleggende informasjon om utbrenthet, mine egne erfaringer med hvordan unngå dette og en rekke praktiske øvelser. Forskjellen mellom stress og utbrenthet er ofte at utbrenthet innebærer at man er utmattet, sliten og har mangel på energi som kan gå utover din funksjonsevne. I dagens samfunn jobber vi mer enn vi har jobbet tidligere. Dette skyldes høy grad av omstilling, endringer i arbeidsmarkedet og en teknologi som gjør at vi kan jobbe hvor som helst og når som helst på dagen. Grensen mellom privatlivet vårt og arbeidsplassen vår er grenseløst i dagens samfunn. Vi tar dermed ofte med oss jobben vår etter vanlig arbeidstid. Det stilles med andre ord høye krav fra både ledere, ansatte og kunder om å prestere og mestre på arbeidsplassen. Mange kan dermed risikere å være i fare for å bli utbrent, og det er dette kurset handler om hvordan man kan forebygge slik at man ikke blir utbrent.

 

Kurset i ledelse er for alle som er ny i sin lederrolle i en frivillig organisasjon eller en mellomstor organisasjon. Den gir deg innføring i lederrollen, hva god ledelse er, lederutfordringer og ikke minst en rekke praktiske øvelser som du kan benytte i din lederhverdag. Kurset er basert på mine egne erfaringer i en rekke frivillige organisasjoner samt utdannelse i ledelse og psykologi. Jeg har fokus på å koble hva forskningen sier om god ledelse og hva mine egne erfaringer sier om hvordan lede et gruppe mennesker. For å skape god ledelse må man bygge opp god tillit og tilpasse sin lederstil ut ifra menneskene man leder. Generelt sett må man være nysgjerrig på mennesker, og hva som motiverer mennesker og hva som ikke motiverer mennesker. Dette er noen av mange faktorer ledere bør ta hensyn til når man trer inn som ny i lederrollen.

 

For å få mer informasjon om våre kurs klikk her: Våre kurs

 

Ta kontakt med oss for rimelige prisbetingelser på våre kurs!