I dagens samfunn er det flere og flere som kan i løpet av livet sitt oppleve å møte veggen eller bli utbrent. Dette kan skje enten i tidlig alder eller senere i livet, enten du er leder, ansatt eller grunder i en frivillig organisasjon eller en mellomstor organisasjon.

 

Utbrenthet er følelsen av å være fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitt på grunn av lang tids krevende jobbsituasjon. Stress og utbrenthet henger ofte sammen. Utbrenthet kan ramme mennesker i alle yrkesgrupper. I dette kurset vil Mirza gi deg en teoretisk innføring i utbrenthet; hva det er, hvorfor noen blir utbrent, hvem er mer sårbare for å bli utbrent og forebygging av utbrenthet på arbeidsplassen. Mirza vil også dele sin erfaring med stress og bevisstgjøringen hans mot å unngå utbrenthet i sin studietid og i arbeidsliv.

 

Videre vil vi bruke over halvparten av kurset til å løse en del praktiske oppgaver og verktøy man kan bruke for å forebygge utbrenthet eller å unngå å komme i en slik fase. Øvelsene vil være basert på kognitiv psykologi og positiv psykologi hvor vi vil se på din balanse mellom arbeid og fritid, samt evne til å sette grenser ovenfor deg selv og ovenfor andre.

 

Følgende øvelser vil vi gå igjennom:

-Seigmannen – tegne opp og føre opp hva du bruker din tid på i hverdagen din.

-En øvelse som går på å lytte til sine egne behov og kunsten i å si nei

-Hjemmelekse: En øvelse som du tar med deg etter kurset med oppfølging personlig fra meg.

 

Kurset legger opp til å ha en interaktiv diskusjon og refleksjon slik at vi kan lære og vokse på våre egne erfaringer.

 

Målgruppe:
Ledere og ansatte i frivillige organisasjoner og mellomstore organisasjoner.

 

Tid:
Etter avtale.

 

Pris:
Gode prisbetingelser, etter nærmere avtale.

 

Om kursholderen:

Mirza Mujic har en mastergrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap med fordypning i ledelse og årsstudium i psykologi. For tiden tar han videreutdanning i veiledning ved VID vitenskapelige høgskole. Han har hatt 14 ulike styreverv og lederverv i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner de siste 5 årene, fra YATA Bergen til Rotary og Junior Chamber International. Mirza har også personlig erfaring med stress og ble for par år siden nesten utbrent i en relativ ung alder på grunn av arbeidspress og mange gjøremål. Som en konsekvens måtte Mirza lære seg å sette grenser, si nei og bli bedre kjent med sine følelser, tanker og kroppsreaksjoner som på grunn av denne utfordringen. Han har siden den gang deltatt på mange kurs og leser minst en bok i uken om emner som omhandler ledelse, stress, utbrenthet og organisasjonsutvikling.

 

Dersom du har noen spørsmål til kurset ta gjerne kontakt med oss.