Kurset i stressmestring kombinerer dagens forskning på stress med kursholderens personlige erfaringer med stress. Det vil ta oss igjennom hva stress er, hva skjer når vi stresser og hvorfor stresser vi i hverdagen. Mirza vil også dele noen av sine personlige erfaringer med hvordan han har redusert stressnivået på grunn av høyt arbeidspress, tidsfrister og utfordringer. Vi vil til slutt bruke store deler av kurset til å løse to oppgaver, en basert på psykologiens verden og en basert på Mirzas egne erfaringer med stress. For at deltakerne skal ha utbytte i ettertid vil det bli gitt en hjemmelekse hvor man vil føre en loggskjema over stressende situasjoner på arbeidsplassen.

 

– Øvelse fra psykologiens verden
– Mirzas egen øvelse for å redusere stress
– Hjemmeoppgave: Føre logg om en stressende situasjon med muligheter for tilbakemeldinger.

 

Kurset er en introduksjon til emnet stress og hvordan mestre dette enten du har behov for det pga. for høyt stressnivå i privatlivet, arbeidsplassen eller på begge områder. Kurset vil gi deg kun noen øvelser og teknikker som du selv må ta ansvar for å gjennomføre og opprettholde i din hverdag, og er sånn sett ikke et av mange kurs i markedet som gir deg “quick fix” i hvordan stresse mindre. Selve arbeidet med å mestre ditt stressnivå er opptil hver enkel, og dermed vil utbyttet variere fra deltaker til deltaker avhengig av innsats og prioritering.

 

Målgruppe:

Yrkesaktive, arbeidsledige og studenter.

 

Tid:
Etter avtale.

 

Pris:
Gode prisbetingelser, etter nærmere avtale.

 

Om kursholderen:
Mirza Mujic er eier av Mujic Consulting og holder til daglig nettbasertekurs i ledelse, stress, utbrenthet og organisasjonsutvikling samt kurs på bestilling til privatpersoner og organisasjoner. Han har en utdannelse i administrasjon og organisasjonsvitenskap med fordypning i ledelse, samt årsstudium i psykologi. I høst skal Mirza ta videreutdanning i veiledning (deltid 2 år) ved VID Vitenskapelige Høgskole. Av erfaring har han personlig erfaring med stress, arbeidspress og korte frister å forholde seg til som han vil dele med dere, samt forsket på egen hånd om stress og psykologisk endring i over 3 år.

 

Anbefalinger

Mirza Mujic holdt et kurs i stressmestring for våre brukere og samarbeidspartnere. Dette kurset var en god blanding av faglig forskning og personlig erfaring. Deltakerne var engasjerte og de fikk praktiske øvelser på kurset som de også kunne øve på i etterkant. Vi er takknemlig for at Mirza holdt dette kurset for oss.

-Stefano Gardone, Tiltaksleder i Batteriet Vest Norge (Kirkens Bymisjon). Se mer anbefalinger

 

Dersom du har noen spørsmål til kurset ta gjerne kontakt med oss.