Kurset i ledelse vil ta for seg grunnleggende innføring i faget ledelse, utfordringer samt kursholderens egne erfaringer som leder i frivillige organisasjoner. I dette kurset vil Mirza (kursholderen) ta for seg følgende emner innen ledelse:

 

– Hva er ledelse og hva er ikke ledelse? Han vil diskutere og presentere dette ut ifra forskning og egne erfaringer som leder i frivillige organisasjoner.
– Hva er god ledelse (basert på lederstiler) og hvorfor er det noen som får bedre resultater enn andre?
– Hva jeg oppfattet som spennende med lederrollen?
– Hva jeg oppfattet som de gjennomgående utfordringene som leder i frivillige organisasjoner?

 
To øvelser innen ledelse: 
– Oppfattelse av deg som leder og din oppfattelse av dine ansatte.
–  Øvelse på hva som motiverer en leder og hva motiverer en ansatt i en organisasjon.

 

Kurset vil ha en mer praktisk orientert tilnærming hvor første delen vil være en kort seanse med forskning om ledelse, mens store deler av kurset vil ha fokus på den andre delen der kursholderen vil dele sine egne erfaringer om ledelse samt løse par praktiske øvelser innen ledelse. De praktiske øvelsene kan du bruke for å få mer innsikt og lærdom om ledelse enten du er ansatt i en frivillig organisasjon eller øvrige organisasjoner eller hvis du har en lederrolle i en organisasjon.

 

I dette kurset vil kursholder ha stor fokus på at deltakere kan stille spørsmål og diskutere teorier, hans egne erfaringer samt presentere og diskutere de ulike øvelsene vi skal jobbe med gruppevis. Kurset skal på den måten få deltakere til å være interaktive under hele kurset slik at læringseffekten blir bedre. I ettertid av kurset er det også mulighet for å stille Mirza spørsmål knyttet til ledelse samt de praktiske øvelsene på selve kurset.

Utbyttet fra dette kurset vil varierer fra deltaker til deltaker avhengig av faktorer som innsats og prioritering, men den grunnleggende anbefalingen til deltakerne er å gjøre øvelsene i ettertid av kurset.

 

Målgruppe:

Dette kurset passer godt for yrkesaktive og ledere i frivillige organisasjoner og i næringslivet som ønsker å få en grunnleggende innblikk i ledelse basert på forskning, kursholderens egne erfaringer samt praktiskve øvelser innen ledelse.

 
Tid:
Etter avtale.

 

Pris:
Gode prisbetingelser, etter nærmere avtale.

 

Om kursholderen:
Mirza Mujic er eier av Mujic Consulting. Mirza Mujic har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap samt årsstudium. Til høsten skal Mirza begynne på videreutdanning i veiledning (deltid 2 år). Under mastergraden sin skrev han en masteroppgave om ledelse og flat struktur i Oljedirektoratet. Han gjorde noen interessante observasjoner og ideer om lederrollen, ledelsesutfordringer og hva god ledelse kan være i praksis i slike organisasjoner. Mirza har hatt 14 ulike styreverv og lederverv i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner de siste 5 årene, fra YATA til Rotary og Junior Chamber International. Han har holdt flere kurs om ledelse for studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner og fått gode tilbakemeldinger på sine kurs. Mirza har også produsert webbaserte kurs om dette emnet.

 

 

Anbefalinger

Mirza er en dyktig og engasjert kursleder. Kurset “How to lead a team” var veldig interaktivt; Mirza engasjerte deltakerne til felles debatt og var motakkelig for spørsmål underveis. Dette tror jeg hevet kursopplevelsen for mange.

– Joy Mutoloki, Student ved Universitetet i Bergen. Se mer anbefalinger

 

Dersom du har noen spørsmål til kurset ta gjerne kontakt med oss.