DAGENS TIPS – STRESS

Kan pusteøvelser hjelpe deg å stresse ned?

Pusteøvelser og avspenningsteknikker blir ofte brukt av fagpersoner som psykologer, fysioterapeuter og ikke minst innen “integrative medicine” (f.eks. yoga og meditasjon). I denne korte artikkelen vil jeg beskrive og forklare for dere hvorfor pusteøvelser er viktig redskap for å stoppe opp og redusere ditt stressnivå.

Det finnes mange ulike pusteøvelser for å redusere stressnivået samt redusere anspenthet i kroppen som følge av høy stressnivå. Den som er kanskje enklest å bruke er pusteøvelsen “4-4-8” om du føler deg stresset. Pusteøvelsen “4-4-8” går ut på at du gjør følgende 3 ganger:

-pust inn gjennom nesen mens du teller til fire inni deg
-hold pusten mens du teller til fire
-pust ut gjennom nesten mens du teller til åtte inni deg

Det som skjer hvis du gjør denne øvelsen er at du vil merke at kroppen vil være roet ned. For at denne øvelsen skal ha større effekt så er det ikke nok at du gjør det par dager også gir du opp pga. du enten ikke fikk den effekten du ville ha umiddelbart eller rett og slett ikke prioriterte dette høyt på proriteringslisten din. Du må med andre ord være konsekvent og prøve ut denne pusteøvelsen flere uker og kanskje flere måneder for at det skal ha den effekten du forventer av en slik øvelser. Noen vil se en effekt tidligere, mens andre vil se en effekt senere, vi er alle forskjellige kroppslig og mentalt. Min anbefaling er at denne øvelsen er fint å gjøre en gang om dagen et sted hvor det gjerne er stille, enten det er på kontoret i lunsjpausen eller når du våkner opp om morgenen. Dette slik at du ikke blir forstyrret og distrahert av andre ting imens du gjør øvelsen.

Hvorfor er denne øvelsen mest effektiv?

Jeg har selv prøvd mange ulike pusteøvelser både innenfor vestlig tradisjon (forskningsbasert) og innenfor østlige tradisjoner fra Asia. Årsaken til at jeg gjorde dette var for jeg ble nysgjerrig på hva er det som egentlig fungerer i praksis, dvs. å bruke forskning og teori i praksis og finne ut hva som har størst effekt. Jeg kom fram til at denne pusteøvelsen er enklest og mest effektiv, og den tar ikke lang tid å gjennomføre i en ellers hektisk hverdag. Det finnes selvsagt som tidligere nevnt flere andre pusteøvelser, og en annen pusteøvelse fra “integrative medicine” er pusteøvelsen “4-7-8” som også kan ha en effekt. Hvordan du skal gjennomføre denne kan du se i youtube videoen nedenfor:

Har du prøvd noen av disse pusteøvelsene, hvis ja hadde de en effekt på stressnivået mentalt og fysiologisk. Legg ut gjerne en kommentar i kommentarfeltet under.

Kilde:
Forskning
Egne erfaringer (fra teori til praksis)

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

DAGENS TIPS – STRESS

 

Hjelper det å snakke seg ut av stress?

I en stresset situasjon så er det ut ifra min egen erfaring noen ganger vanskeligere å stoppe opp og stille seg rasjonelle spørsmål om hvorfor man stresser alltid i den samme situasjonen. Når man er oppe i en stresset situasjon så er det ikke alltid like enkelt å se og tenke selv over hva man kan gjøre for å redusere stressnivået. Det er derfor nyttig å snakke med venner og familie som har vært i samme utfordring før som har stresset dem. De kan gi deg en annen perspektiv og tilnærming enn den du selv bruker. Det betyr at de har muligheten til å gi deg tilbakemelding på områder som du selv ikke var bevisst på som derimot gjorde at du stresset mer i den situasjonen. På samme måte som du ønsker å få tilbakemelding på hvordan du kan løse en oppgave bedre på jobben, eller hvordan du som leder kan skape et bedre samhold i organisasjonen så er det like viktig å få tilbakemelding fra andre på hvordan du kan redusere ditt stressnivå.

Er kvinner flinkere til å snakke seg ut av stress?

Forskningen viser at kvinner er flinkere til å snakke ut om sine følelser, og da særlig følelser som plager dem som for eksempel en utfordring som stresser dem. En artikkel fra BBC ut ifra en undersøkelse av 2 000 mennekser viser at 52% av kvinner snakker med vennene sine om problemer de har, mens kun 29 prosent av menn gjør det samme. Kvinner er dermed ut ifra disse tallene mer komfortabel med å uttrykke sine følelser, og har til en viss grad større mulighet til å bruke “snakke seg ut av stress” som et verktøy for å redusere sitt stressnivå. Å snakke seg ut av stress med venner og familie kan være et godt verktøy dersom man opplever akutt stress (kortvarig), og ikke langvarig stress (kronisk). Ved langvarig stress eller kronisk stress hjelper det ikke å snakke seg ut av stress med venner og familie, fordi da har du problemer med å fungere optimalt i hverdagen både psykisk og fysisk noe som kan føre til en form for psyskisk lidelse. I slike tilfeller er det god forskning som viser at å få behandling av en psykolog med en behandlingsmetode som Kognitiv atferdsterapi/Acceptance and Commitment Therapy kan hjelpe på å redusere stressnivået og få deg tilbake til normal tilstand igjen.

I dette korte innlegget har jeg prøvd å framheve at det er viktig å snakke ut om en utfordring som stresser deg enn å la følelsene og tankene være stengt og isolert for venner og familie. Det kan ha en stor betydning for hvordan du opplever stress i hverdagen din.

Kilde:
-Forskningsbaserte bøker
-http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8040699.stm
-Egne erfaringer

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

 

Nettbasertkurs i ledelse og Elevator Pitch – Mujic Consulting

Hei alle sammen,

Jeg selger for tiden to nettbasertekurs hvor du får god innsikt, refleksjon og gode oppgaver du kan løse ved å ta disse kursene. Jeg har god erfaring med å holde kurs innen ledelse og elevator pitch.

Nedenfor er en lenke til mine to nettbasertekurs:

https://www.nettbasertekurs.no/course/lederrollen-og-lederutfordringer/id/5/

https://www.nettbasertekurs.no/course/effektiv-elevator-pitch/id/5/

Hvis du ikke er fornøyd med kursets utbytte får du alltid tilbake pengene dine.

Del gjerne dine tilbakemeldinger om du har tatt kurset og hva du synes om mine kurs.

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

 

DAGENS TIPS – STRESS

Hva stresser vi over i hverdagen?

Vi er alle mennesker med ulike behov, krav, forventninger til oss selv, andre og samfunnet vårt. Det samme gjelder hva vi blir stresset over, med andre ord vi alle blir stresset mer eller mindre av ulike situasjoner. Per kan stresse i større grad over små ting som å rekke en avtale tidsnok, mens Lise vil være avslappet og rolig over samme situasjon. Hun vil kanskje i større grad stresse og være bekymret over sin sønn som gjør det dårlig på matte på skolen. Det er ifølge min egen erfaring og forskning 3 følgende områder som vi kan bli stresset av:

1. Mangel på behov: psykologiske behov, sikkerhet/trygghet, følelse av tilhørighet og status og selvaktualisering.

2. Stress i arbeidslivet (organisasjon): fysiske omgivelser, rolleforvirring og uklarhet for å utføre dine oppgaver, relasjonene med din sjef og kollegaene og endringer i organisasjonen (nedbemanning og omstilling)

3. Privatlivet: personlige endringer (å flytte til en ny by, økonomisk krise, skillsmisse, brudd med kjæresten, konflikter på hjemmefronten og mye mer) og personlige traumer (bilulykke, miste en familiemedlem, sykdom og mye mer)

Dette punktet baserer seg på Abraham Maslows behovspyramide fra “Theory of Mind” som mener i korte trekk at slike behov må være tilstede for å skape et tilfredsstillende liv med balanse, ro og lite stress i hverdagen. Betyr det at du vil bli kvitt stress og leve et problemfritt liv? Nei, det betyr kun at hvis du er litt bevisst på disse områdene kan du få litt mer klarhet i hvor du stresser mye og hvor du kanskje stresser mindre. Bevissthet er viktig egenskap også for å skape varige endringer eller løse vanskelige utfordringer enten det er på jobb eller i privatlivet ditt.

Kilde:
Forskningsbaserte bøker og artikler
Egne erfaringer

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om dette på mail: mujic.consulting@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting

DAGENS TIPS – STRESS

Hva har bevissthet og negative tanker med stress å gjøre?

Når man stresser er man som regel i fastlåst tankemønster som ofte er forbundet av negative tanker og følelser, bekymring og lite bevissthet. Hvor ofte hører du ikke mennesker som stresser sier:

“Jeg er så stresset nå og vet ikke helt hva jeg skal gjøre med denne situasjonen”

“Jeg må rekke denne avtalen hvis ikke går ikke alt som planlagt”

“Jeg må ha karakter A på eksamen, hvis ikke får jeg ikke den drømmejobben jeg ønsker”

“Det blir for mye å ha styreverv i fritiden og en fulltidsjobb, dette klarer jeg ikke rett og slett”

De eksemplene ovenfor er noen få eksempler på det å ikke være bevisst når man er i en stresset tilstand, og det som ofte skjer: negative tanker og manglende evne til å mestre en stresset situasjon. Ut ifra mine egne erfaringer så er det slik at når man er stresset og ofte bruker ord som “må” og “skal” mister man evnen til å tenke mer bevisst og stoppe opp og spør seg:

Hvorfor stresser jeg?
Hjelper det meg i denne situasjonen å stresse over dette?
Hva kan jeg gjøre for å redusere stressnivået?
Tenker jeg nå rasjonelt eller lar mine følelser styre at jeg fortsetter å stresse?
Hjelper det andre at jeg stresser så mye?

Ved å stille slike spørsmål kan det skape mer bevissthet i din situasjon, og bidra til større mestring i en stresset tilstand. Det krever at man er bevisst, og tenker “Å ja nå stresser jeg igjen over denne tanken eller denne oppgaven på jobben”. Når man har skaffet seg den selvinnsikten du trenger har man større mulighet faktisk til å ta handling og redusere stressnivået.

NB: Dette er kun mine egne erfaringer, og som med all personlig erfaring så tar du med deg kun det som du kan relatere deg til. Forskningen som kan støttes under her er en kombinasjon av kognitiv terapi og NLP.
Del gjerne dine egne erfaringer og synspunkt om dette.

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

DAGENS TIPS – STRESS

Hvorfor er det noen som stresser mer enn andre?

Svaret kan ligge i personligheten til personen. Med personligheten mener vi den særkilte eller ulike måten å tenke, føle og handle på som karakteriserer en persons respons til ulike situasjoner i livet. Personligheten kan gi en indikasjon på hvorfor noen stresser mer langs Femfaktor modellen for personlighet. Femfaktor modellen for personlighet beskriver egenskapene et menneske har, og er i psykologien blitt en universell modell for å gi en indikasjon på hva type personlighet du har. Femfaktor modellen deles inn i fem ulike egenskaper:

1. Åpenhet for nye opplevelse vs. mindre åpenhet
Ideer, fantasi, artistisk, brede interesser, spent, utradisjonelle verdier

2. Bevissthet vs. mangel på retning
Organisert, effektiv, pliktoppfyllende, prestasjonsorientert, selvdisiplin, argumentasjon

3. Ekstroversjon vs. introversjon
Sosial, sikkerhet, energisk, søke spenning/eventyr, positive emosjoner, utadvendt.

4. Tillit vs. motvilje
Tillit, rett på sak, altruisme, ettergivenhet, beskjedenhet, sympatisk

5. Nevrotisme vs. emosjonell stabilitet
Angst, sint, irritabel, depresjon, selvbevissthet, impulsiv, sårbarhet

Disse fem egenskapene er ikke fast bestemte, dvs. at de varierer fra en skala fra 1-10 hvor 1 er minst åpen for nye opplevelser og 10 er mest åpen for nye opplevelser. Det betyr at ingen mennesker kan være 100% ekstrovert og åpen for nye opplevelser hele tiden. Ut ifra femfaktor modellen viser det seg at personer som skårer høyt på skalaen over ekstroversjon og emosjonell stabilitet viser høyere grad av self-efficacy (tro og evne om å mestre en situasjon), samt at man er mer optimistisk ovenfor en stresset situasjon. En person som skårer høyt på disse egenskapene vil ha bedre evne til å tåle større belastninger enn en person som skårer lavt på graden av ekstroversjon og har høyere grad av nevrotisme.

Disse personene vil være mer pessimistiske, ha mer negative holdninger og dårligere selvtillit som gir lavere grad av stresstoleranse. Forskning på personlighet og stress viser oss også at attribusjonsstil kan avgjøre hvorvidt du har høy grad av stressnivå ovenfor en situasjonen eller ikke. Attribusjonsstilen sier noe om hvordan du tillegger hendelser ulike årsaker. En som tillegger en situasjon indre faktorer som god planlegging og indre motivasjon vil ha en høyere grad av stresstoleranse. På den andre siden vil en person som tolker sine prestasjoner i lys av ytre faktorer som flaks eller utelukkende andres bidrag være eksponert for høyere stressnivå.
Sammenhengen mellom personlighet og stress kan vise oss i hvilken grad noen er mer sårbare for mer stress enn andre. Dagens tips betyr ikke at du ikke kan håndtere stress på en god nok måte. Det som virkelig teller er hvordan du forholder deg til en vanskelig utfordring som stresser deg.

Så hva type personlighet har du og kjenner du det igjen i dette?

Kilde:
-Michael W. Passer og Ronald E. Smith. 2011. Psychology: The Science of Mind and Behavior
-R.R. McCrae og P. T. Costa. 2008. The five-factor theory of personality i Handbook of Personality Theory and Research
-R. Larsen, D. Buss og A. Wismeijer. 2013. Personality Psychology. Domains of Knowledge About Human Nature
-http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php…
Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

Om Mirza Mujic – Mujic Consulting

Om meg:
Mirza Mujic er eier av Mujic Consulting. Han har av utdannelse en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap hvor han skrev oppgave om ledelse i Oljedirektoratet. I tillegg har han årsstudium i psykologi med særlig kunnskap og interesse for stress, utbrenthet og kognitiv psykologi. Han har også i tillegg til den formelle utdannelsen gjort mye selvstudium ved å lese mange forskningsbaserte og populærvitenskapelige bøker innen ledelse, psykologi/selvutvikling, stress og utbrenthet og har lat seg fasinere over hvordan man kan løse hverdagsproblemer i samfunnet gjennom psykologisk forskning samt egne personlige erfaringer. Av erfaring å vise til har han hatt mange ulike styreverv/lederverv i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner, samt erfaring med stresshåndtering og hvordan forebygge (gjenkjenne signaler) mot å bli utbrent i organisasjoner.

Metode:
Min metode i selskapet bygger på en kombinasjon av forskning innen ledelse, stress og utbrenthet samt personlige erfaringer med disse emnene. Jeg vil bygge på forskning som er solid og godt dokumentert for å underbygge mine egne erfaringer med disse emnene. I mine kurs og foredrag vil jeg ikke love noe jeg ikke står for og som jeg ikke vet jeg kan levere av resultater og gode opplevelser for kundene mine.

Hva jeg kan tilby deg:
Mujic Consulting tilbyr rådgivning for privat personer og organisasjoner innen stress, utbrenthet, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. På denne siden vil jeg legge ut mine videoer, kurs og gode tips. Formålet er at jeg skal kunne hjelpe deg som leder, deg som leder eller medarbeider som opplever for mye stress eller ønsker å forebygge utbrenthet slik at vi får gode og fornøyde ledere og medarbeidere i dagens organisasjoner.

Det jeg ikke kan gi deg:
-Behandling av stressrelaterte symptomer og symptomer på utbrenthet, samt stille ulike diagnoser
-Konsultasjon en-til-en med fastlege, psykolog eller en coach
-Gi deg løsningen på dine utfordringer. Det jeg derimot kan gi deg her er verktøy og strategier som kan bidra til at du kan får mer innsikt og forståelse til å gjøre de endringene du må gjøre som leder og medarbeider i din organisasjon.
Hvis dette høres interessant ut og nyttig for deg ta kontakt for nærmere informasjon på mail: mujic.consulting@gmail.com!

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting

Velkommen – Mujic Consulting!

Velkommen til min blogg om ledelse, stress, utbrenthet og organisasjonsutvikling!

På denne siden vil jeg på vegne av selskapet mitt Mujic Consulting poste en rekke tips og råd om disse emnene. Mujic Consulting tilbyr rådgivning for privatpersoner og organisasjoner innen ledelse, stress, utbrenthet og organisasjonsutvikling. Jeg holder til daglig foredrag og nettbasertekurs på bestilling innen disse emnene.

Sikkerhetsinformasjon:
Emner som handler om stress og utbrenthet er kun ment som informasjon, tips og råd ut ifra forskning og egne erfaringer. Jeg er ikke fagperson og har derfor ikke anledning til å stille diagnose eller utføre noen form for behandling. Hvis du ønsker dette bør du ta kontakt med din fastlege og/eller en psykolog for utredning.

Du kan gjerne ta kontakt med meg her eller på mail: mujic.consulting@gmail.com.

Hilsen

Mirza Mujic