DAGENS TIPS – LEDERUTFORDRING

I dagens korte innlegg om ledelse ser jeg på en typisk lederutfordring du møter på som leder enten i en studentorganisasjon, frivillig organisasjon eller i arbeidslivet. Jeg snakker her om paradokset eller ufordringen med å balansere mellom å delegere ansvar ned til ansatte og gripe inn i arbeidsprosesser.

En tradisjonell utfordring for ledere i organisasjoner er å balansere mellom detaljstyring og å la medarbeidere jobbe selv. Med detaljstyring menes det her rett og slett at lederen går inn i arbeidsprosesser og gir tydelig tilbakemeldinger og instrukser på hva den ansatte skal gjøre for å løse en oppgave. Dette kan oppstå lett da ledere som alle andre mennesker har behov for noe kontroll og oversikt noe som kan være positivt. Men når dette behovet blir i overkant for stort kan det oppleves som belastende for ansatte dersom en leder skal ha innsyn i hver eneste arbeidsprosess, prosjekt eller oppgaver man utfører. På den andre siden har du evne lederen har til å la medarbeidere jobbe selv med oppgavene sine i en organisasjon. Denne går ut på lederen har et ansvar om å delegere ansvaret i form av å delegere oppgaver og gjøremål en ansatt må utføre. En leder som er flink til å delegere ansvar har mest sannsynlig en høy grad av tillit til seg selv og sine ansatte, han eller hun stoler på at en ansatt gjør jobben på en tilfredsstillende måte. I likhet med detaljstyring er det viktig å framheve i denne sammenheng at en leder som delegerer for mye ansvar i form av oppgaver og gjøremål, kan i verste tilfelle miste noe av den strategiske oversikten over hva ansatte gjør. Dette er viktig å være bevisst på, da en oppgave for en leder er å skaffe seg oversikt over hva som rører seg hos sine ansatte og generelt i organisasjonen.

En slik utfordring med å balansere mellom detaljstyring og å la medarbeidere jobbe selv eksisterer både i mer hierarkiske organisasjonsformer og flate organisasjonsformer. Utfordringen er derimot mer prominent i mer fleksible og flate organisasjoner. Dette kan henge sammen med at det oppstår behov for både struktur og fleksibilitet i slike organisasjoner. Bakgrunnen for dette er at ledere i slike organisasjoner hele tide må foreta prioriteringer mellom grad av ordregiving og kontroll på den ene siden og delegering av ansvar, ydmykhet og tilrettelegging på den andre siden.

Er en slik utfordring noe du kjenner på selv som leder i enten en studentorganisasjon, frivillig organisasjonen eller generelt i arbeidslivet?

Del gjerne dine tanker om dette i kommentarfeltet under.

 

Kilde:
-Mirza Mujic. 2013. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur. Et casestudie av Oljedirektoratet
-Nettbasert kurs i lederrollen og lederutfordringer:
https://www.nettbasertekurs.no/course/lederrollen-og-lederutfordringer/id/5/

 

PS: Hvis du er interessert i å lære mer om din lederrolle og lederutfordringer i en studentorganisasjon eller en frivillig organisasjon så har du muligheten til å ta mitt kurs. Jeg gir deg en god innføring i lederrollen og hva du må passe på av utfordringer du kan møte på som leder basert på forskning (masteroppgave og selvstudium) og personlige erfaringer med lederverv/styreverv. For mer informasjon sjekk lenken under: https://www.nettbasertekurs.no/course/lederrollen-og-lederutfordringer/id/5/

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com