DAGENS TIPS – LEDELSE

I dagens korte innlegg om ledelse ser jeg på betydningen av kontekst og evne til å tilpasse seg. I dette korte innlegget baserer jeg meg på min ledererfaring i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Jeg har hatt over 14 lederverv/styreverv de siste 5 årene i ulike studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner, samt vært med å starte opp/reetablere en studentorganisasjon og en frivillig organisasjon. I løpet av de 5 årene har jeg i tillegg fullført en mastergrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap med fordypning i ledelse samt årsstudium i psykologi. Jeg har med andre ord hatt mye å gjøre, lært mye, fått mange utfordringer og ikke minst lært meg å prioritere min tid riktig og fornuftig.
 
I løpet av denne erfaringen har jeg gjort meg opp noen egne refleksjoner på emnet ledelse i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner. En av mine refleksjoner er hvor viktig det er for en leder å ha evne til å tilpasse seg og opptre i henhold til den konteksten man befinner seg i. Alle som jobber som leder i en studentorganisasjon, frivillig organisasjon eller i arbeidslivet kjenner til at en leder må være bevisst på at måten du utøver ditt lederskap avhengig av den konteksten man befinner seg i. Det kan bety at i enhver studentorganisasjon eller frivillig organisasjon jobber en leder med ulike mennesker, ulike kunder/klienter/pasienter, ulik kultur (normer, verdier og lover) og ulik bransje. I boken “Organisasjonkultur” framhever Henning Bang blant annet viktigheten av kultur og lederens rolle her, dvs. hvordan leder både kan påvirke kulturen og bli selv påvirket av kulturen i organisasjonen. Personlig har jeg i alle lederroller og styreverv hatt dette som et bakteppe. Jeg har alltid vært bevisst på at før jeg tar fatt på rollen som leder skal jeg gjøre meg bekjente med følgende faktorer:
 
1. Hvilken type mennesker skal jeg jobbe med?
2. Hvordan tenker disse menneskene?
3. Hva gjør disse menneskene motiverte?
4. Hva gjør disse menneskene demotiverte?
5. Er dette en kultur (verdier, normer og lover) som jeg tror vil passe for både meg som leder og alle menneskene jeg skal jobbe sammen med?
6. Hvis ikke en slik kultur passer hvordan kan jeg gjøre små men varige endringer som skaper en vinn-vinn utfall for både meg og alle menneskene jeg skal jobbe sammen med?
 
En leder som har evne til å tilpasse seg ut ifra en situasjon man møter på er det som kalles for situasjonsbetinget ledelse i organisasjonsfaget. Et eksempel på det å tilpasse seg er å lede ulike mennesker. Per vil ha mer behov for oppfølging i form av tydelige beskjeder, tydelige tilbakemeldinger og anerkjennelse for jobben han gjør. Lise vil på den andre siden ikke ha det samme behov som Per, hun er mer selvgående og dermed vil lederen måtte ha en mer tilbakevendt rolle. Min erfaring er at en leder må kjenne godt sine medarbeidere/ansatte i en studentorganisasjon eller en frivillig organisasjon for å kunne virkelig tilpasse seg behovene og kravene til ansatte.
 
Del gjerne dine tanker om dette emnet i kommentarfeltet under.
 
Kilde:
-Egen erfaringer som leder i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner
-Henning Bang – “Organisasjonskultur”
-Bøker om situasjonsbetinget ledelse
 
PS:
Hvis du er interessert i å lære mer om din lederrolle og lederutfordringer i en studentorganisasjon eller en frivillig organisasjon så har du muligheten til å ta mitt kurs. Jeg gir deg en god innføring i lederrollen og hva du må passe på av utfordringer du kan møte på som leder basert på forskning (masteroppgave og selvstudium) og personlige erfaringer med lederverv/styreverv.
For mer informasjon sjekk lenken under:
https://www.nettbasertekurs.no/course/lederrollen-og-lederutfordringer/id/5/
 
Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *