DAGENS TIPS – LEDELSE

I dagens korte innlegg vender vi fokuset fra stress til ledelse. I løpet av par uker vil jeg belyse ut ifra egen forskning (masteroppgave og selvstudium) samt personlige erfaringer om emnet ledelse. Dagens tips handler om ledelse og tillit.
 
Ledelse og tillit
Jeg har latt meg inspirere av ledelseseksperten Simon Sinek fra USA. Han har holdt mange foredrag for store selskaper i USA, og har etterhvert skapt seg et navn internasjonalt som en ekspert innenfor emnet ledelse. Han snakker blant annet om hvordan ledere kan skape tillit til sine ansatte slik at de følger lederen. I boken “Leaders Eat Last” så trekker han blant annet fram hvordan militære ansatte i marinen i USA gjennom observasjoner han har gjort, gjør utelukkende nesten alt for sine ledere og det samme gjør lederne til disse ansatte. Han snakker om at du får ikke tillit men du må fortjene å få den gjennom å gjøre de små tingene som leder, f.eks. si hei og ta en kort prat med dine ansatte i starten av dagen eller det kan være å vise empati og bry seg om de ansatte utover de oppgavene man har som leder. Han trekker fram her at ledelse handler ikke om stillingen du besitter i organisasjonen, men det handler rett og slett om å få/skape tillit fra leder til medarbeider og fra medarbeider til leder. Dette mener han skaper “følgere” ikke ut ifra stillingen til lederen men ut ifra de personlige egenskapene til en leder. Simon Sinek trekker her fram at det er alt for få organisasjoner som har en slik kultur som det militære i USA, hvor man faktisk ofrer sine egne personlige interesser for å hjelpe ansatte. I Norge og generelt i vestlig kultur er mitt inntrykk at det er stor fokus på “Whats in it for me”. Det innebærer at mange mennesker, ansatte, ledere og organisasjoner tenker på HVA KAN jeg vinne på dette og ikke på HVA KAN VI SAMMEN eller HVA KAN MINE ANSATTE vinne på dette. Jeg tror at en slik tankegang kan skape flere “følgere” for ledere i mange organisasjoner ved å vende fokus fra seg selv og sitt ego og til sine ansattes krav, behov og ønsker. En slik tankegang tror jeg muligens henge sammen med økt behov for selvaktualisering og egne psykologiske behov i dagens vestlige samfunn (Jamfør Abraham Maslow “Theory of Mind”). Jeg tror også at man må også ta til betraktning at kultur og ledelse i praksis kan varierer fra kultur til kultur, og dermed også fra kontingent til kontingent og fra land til land.
Jeg tror allikevel at han er innom et veldig interessant problemstilling for ledere og for organisasjoner. Hva tenker dere om tillit og ledelse? Har Simon Sinek et godt poeng eller er hans betraktninger ikke tilpasset norsk organisasjonskultur? Del gjerne dine kommentarer nedenfor.
Kilde:
-Simon Sinek: Start With Why
-Simon Sinek: Leaders Eat Last – Why Some Teams Pull Together And Others Dont
-Egne refleksjoner
Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com