DAGENS TIPS – STRESS

I dagens korte innlegg ser vi på sentrale teorier som kan bidra til å forklare og belyse hva stress er samt forklare til en viss grad hvorfor stress oppstår. Det er to teorier som er mest utbredt og har størst dokumentasjon ved at de forklarer godt hva stress er: Karasek og Theorells “Arbeid-krav-kontroll modellen” og Cognitive Activation Theory of Stress.
 
Karasek og Theorells “Arbeid-krav-kontroll modellen”.
Modellen sier noe om sammenhengen mellom grad av kontroll du har over en situasjon og hvor høy kravene er. De sier at dersom du har høy grad av kontroll over en situasjon i arbeidslivet, og høye krav samt høy sosial støtte fører det til mestring, evne til å lære raskt samt redusert stressnivå. På den andre siden hvis du har lav grad av kontroll over en situasjon og høye krav i arbeidslivet samt lite sosialt støtte fra venner og familie, mener Karasek og Theorell at dette kan føre til et lavere evne til å mestre en situasjon, høyere stressnivå og i verste fall kan det føre til helseproblemer på lengre sikt.
 
Cognitive Activation Theory of Stress (CATS).
Denne teorien om stress gir en psykologisk forklaring på forholdet mellom helse og interne og eksterne situasjoner forbundet med stress. Det er en kognitiv teori som sier noe holdningene personen har til en situasjon samt hva personen kan gjøre med dette.
 
Disse to teoriene har jeg testet ut på meg selv og personlig brukt de for å se at de fungerer. Jeg har her kommet fram til at begge teoriene i mitt tilfelle er relevante og forklarer en del faktorer til hva stress er og kan også bidra til å forklare hvorfor man stresser i en situasjon. Hvis du ønsker å vite mer om de to teoriene om stress vil det i løpet av februar kommet ut et nytt nettbasertkurs om stressmestring. I dette kurset går jeg mer i dybden på de to teoriene og bruker de aktivt for å se om de fungerer i virkeligheten gjennom personlige erfaringer og fiktive historier.
 
Kilde:
-Silje Endresen Reme, Hege R. Eriksen og Holger Ursin. 2008. Cognitive Activation theory of stress – how are individual experiences mediated into biological systems?
-R.A. Karasek og T. Theorell. 1990. Healthy Work, Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life
-Ursin og Eriksen. 2004. The Cognitive Activation Theory of Stress.
-Palmer og Coper. 2010. How to deal with stress
 
Gjerne legg ut en kommentar om hva du synes om de to teoriene om stress. Sleng inn gjerne en kommentar om hva dere synes om disse teoriene.
 
Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com