DAGENS TIPS – STRESS

 

Hjelper det å snakke seg ut av stress?

I en stresset situasjon så er det ut ifra min egen erfaring noen ganger vanskeligere å stoppe opp og stille seg rasjonelle spørsmål om hvorfor man stresser alltid i den samme situasjonen. Når man er oppe i en stresset situasjon så er det ikke alltid like enkelt å se og tenke selv over hva man kan gjøre for å redusere stressnivået. Det er derfor nyttig å snakke med venner og familie som har vært i samme utfordring før som har stresset dem. De kan gi deg en annen perspektiv og tilnærming enn den du selv bruker. Det betyr at de har muligheten til å gi deg tilbakemelding på områder som du selv ikke var bevisst på som derimot gjorde at du stresset mer i den situasjonen. På samme måte som du ønsker å få tilbakemelding på hvordan du kan løse en oppgave bedre på jobben, eller hvordan du som leder kan skape et bedre samhold i organisasjonen så er det like viktig å få tilbakemelding fra andre på hvordan du kan redusere ditt stressnivå.

Er kvinner flinkere til å snakke seg ut av stress?

Forskningen viser at kvinner er flinkere til å snakke ut om sine følelser, og da særlig følelser som plager dem som for eksempel en utfordring som stresser dem. En artikkel fra BBC ut ifra en undersøkelse av 2 000 mennekser viser at 52% av kvinner snakker med vennene sine om problemer de har, mens kun 29 prosent av menn gjør det samme. Kvinner er dermed ut ifra disse tallene mer komfortabel med å uttrykke sine følelser, og har til en viss grad større mulighet til å bruke “snakke seg ut av stress” som et verktøy for å redusere sitt stressnivå. Å snakke seg ut av stress med venner og familie kan være et godt verktøy dersom man opplever akutt stress (kortvarig), og ikke langvarig stress (kronisk). Ved langvarig stress eller kronisk stress hjelper det ikke å snakke seg ut av stress med venner og familie, fordi da har du problemer med å fungere optimalt i hverdagen både psykisk og fysisk noe som kan føre til en form for psyskisk lidelse. I slike tilfeller er det god forskning som viser at å få behandling av en psykolog med en behandlingsmetode som Kognitiv atferdsterapi/Acceptance and Commitment Therapy kan hjelpe på å redusere stressnivået og få deg tilbake til normal tilstand igjen.

I dette korte innlegget har jeg prøvd å framheve at det er viktig å snakke ut om en utfordring som stresser deg enn å la følelsene og tankene være stengt og isolert for venner og familie. Det kan ha en stor betydning for hvordan du opplever stress i hverdagen din.

Kilde:
-Forskningsbaserte bøker
-http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8040699.stm
-Egne erfaringer

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com