DAGENS TIPS – STRESS

I dagens korte innlegg ser vi på sentrale teorier som kan bidra til å forklare og belyse hva stress er samt forklare til en viss grad hvorfor stress oppstår. Det er to teorier som er mest utbredt og har størst dokumentasjon ved at de forklarer godt hva stress er: Karasek og Theorells “Arbeid-krav-kontroll modellen” og Cognitive Activation Theory of Stress.
 
Karasek og Theorells “Arbeid-krav-kontroll modellen”.
Modellen sier noe om sammenhengen mellom grad av kontroll du har over en situasjon og hvor høy kravene er. De sier at dersom du har høy grad av kontroll over en situasjon i arbeidslivet, og høye krav samt høy sosial støtte fører det til mestring, evne til å lære raskt samt redusert stressnivå. På den andre siden hvis du har lav grad av kontroll over en situasjon og høye krav i arbeidslivet samt lite sosialt støtte fra venner og familie, mener Karasek og Theorell at dette kan føre til et lavere evne til å mestre en situasjon, høyere stressnivå og i verste fall kan det føre til helseproblemer på lengre sikt.
 
Cognitive Activation Theory of Stress (CATS).
Denne teorien om stress gir en psykologisk forklaring på forholdet mellom helse og interne og eksterne situasjoner forbundet med stress. Det er en kognitiv teori som sier noe holdningene personen har til en situasjon samt hva personen kan gjøre med dette.
 
Disse to teoriene har jeg testet ut på meg selv og personlig brukt de for å se at de fungerer. Jeg har her kommet fram til at begge teoriene i mitt tilfelle er relevante og forklarer en del faktorer til hva stress er og kan også bidra til å forklare hvorfor man stresser i en situasjon. Hvis du ønsker å vite mer om de to teoriene om stress vil det i løpet av februar kommet ut et nytt nettbasertkurs om stressmestring. I dette kurset går jeg mer i dybden på de to teoriene og bruker de aktivt for å se om de fungerer i virkeligheten gjennom personlige erfaringer og fiktive historier.
 
Kilde:
-Silje Endresen Reme, Hege R. Eriksen og Holger Ursin. 2008. Cognitive Activation theory of stress – how are individual experiences mediated into biological systems?
-R.A. Karasek og T. Theorell. 1990. Healthy Work, Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life
-Ursin og Eriksen. 2004. The Cognitive Activation Theory of Stress.
-Palmer og Coper. 2010. How to deal with stress
 
Gjerne legg ut en kommentar om hva du synes om de to teoriene om stress. Sleng inn gjerne en kommentar om hva dere synes om disse teoriene.
 
Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

DAGENS TIPS – STRESS

Kan pusteøvelser hjelpe deg å stresse ned?

Pusteøvelser og avspenningsteknikker blir ofte brukt av fagpersoner som psykologer, fysioterapeuter og ikke minst innen “integrative medicine” (f.eks. yoga og meditasjon). I denne korte artikkelen vil jeg beskrive og forklare for dere hvorfor pusteøvelser er viktig redskap for å stoppe opp og redusere ditt stressnivå.

Det finnes mange ulike pusteøvelser for å redusere stressnivået samt redusere anspenthet i kroppen som følge av høy stressnivå. Den som er kanskje enklest å bruke er pusteøvelsen “4-4-8” om du føler deg stresset. Pusteøvelsen “4-4-8” går ut på at du gjør følgende 3 ganger:

-pust inn gjennom nesen mens du teller til fire inni deg
-hold pusten mens du teller til fire
-pust ut gjennom nesten mens du teller til åtte inni deg

Det som skjer hvis du gjør denne øvelsen er at du vil merke at kroppen vil være roet ned. For at denne øvelsen skal ha større effekt så er det ikke nok at du gjør det par dager også gir du opp pga. du enten ikke fikk den effekten du ville ha umiddelbart eller rett og slett ikke prioriterte dette høyt på proriteringslisten din. Du må med andre ord være konsekvent og prøve ut denne pusteøvelsen flere uker og kanskje flere måneder for at det skal ha den effekten du forventer av en slik øvelser. Noen vil se en effekt tidligere, mens andre vil se en effekt senere, vi er alle forskjellige kroppslig og mentalt. Min anbefaling er at denne øvelsen er fint å gjøre en gang om dagen et sted hvor det gjerne er stille, enten det er på kontoret i lunsjpausen eller når du våkner opp om morgenen. Dette slik at du ikke blir forstyrret og distrahert av andre ting imens du gjør øvelsen.

Hvorfor er denne øvelsen mest effektiv?

Jeg har selv prøvd mange ulike pusteøvelser både innenfor vestlig tradisjon (forskningsbasert) og innenfor østlige tradisjoner fra Asia. Årsaken til at jeg gjorde dette var for jeg ble nysgjerrig på hva er det som egentlig fungerer i praksis, dvs. å bruke forskning og teori i praksis og finne ut hva som har størst effekt. Jeg kom fram til at denne pusteøvelsen er enklest og mest effektiv, og den tar ikke lang tid å gjennomføre i en ellers hektisk hverdag. Det finnes selvsagt som tidligere nevnt flere andre pusteøvelser, og en annen pusteøvelse fra “integrative medicine” er pusteøvelsen “4-7-8” som også kan ha en effekt. Hvordan du skal gjennomføre denne kan du se i youtube videoen nedenfor:

Har du prøvd noen av disse pusteøvelsene, hvis ja hadde de en effekt på stressnivået mentalt og fysiologisk. Legg ut gjerne en kommentar i kommentarfeltet under.

Kilde:
Forskning
Egne erfaringer (fra teori til praksis)

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

DAGENS TIPS – STRESS

 

Hjelper det å snakke seg ut av stress?

I en stresset situasjon så er det ut ifra min egen erfaring noen ganger vanskeligere å stoppe opp og stille seg rasjonelle spørsmål om hvorfor man stresser alltid i den samme situasjonen. Når man er oppe i en stresset situasjon så er det ikke alltid like enkelt å se og tenke selv over hva man kan gjøre for å redusere stressnivået. Det er derfor nyttig å snakke med venner og familie som har vært i samme utfordring før som har stresset dem. De kan gi deg en annen perspektiv og tilnærming enn den du selv bruker. Det betyr at de har muligheten til å gi deg tilbakemelding på områder som du selv ikke var bevisst på som derimot gjorde at du stresset mer i den situasjonen. På samme måte som du ønsker å få tilbakemelding på hvordan du kan løse en oppgave bedre på jobben, eller hvordan du som leder kan skape et bedre samhold i organisasjonen så er det like viktig å få tilbakemelding fra andre på hvordan du kan redusere ditt stressnivå.

Er kvinner flinkere til å snakke seg ut av stress?

Forskningen viser at kvinner er flinkere til å snakke ut om sine følelser, og da særlig følelser som plager dem som for eksempel en utfordring som stresser dem. En artikkel fra BBC ut ifra en undersøkelse av 2 000 mennekser viser at 52% av kvinner snakker med vennene sine om problemer de har, mens kun 29 prosent av menn gjør det samme. Kvinner er dermed ut ifra disse tallene mer komfortabel med å uttrykke sine følelser, og har til en viss grad større mulighet til å bruke “snakke seg ut av stress” som et verktøy for å redusere sitt stressnivå. Å snakke seg ut av stress med venner og familie kan være et godt verktøy dersom man opplever akutt stress (kortvarig), og ikke langvarig stress (kronisk). Ved langvarig stress eller kronisk stress hjelper det ikke å snakke seg ut av stress med venner og familie, fordi da har du problemer med å fungere optimalt i hverdagen både psykisk og fysisk noe som kan føre til en form for psyskisk lidelse. I slike tilfeller er det god forskning som viser at å få behandling av en psykolog med en behandlingsmetode som Kognitiv atferdsterapi/Acceptance and Commitment Therapy kan hjelpe på å redusere stressnivået og få deg tilbake til normal tilstand igjen.

I dette korte innlegget har jeg prøvd å framheve at det er viktig å snakke ut om en utfordring som stresser deg enn å la følelsene og tankene være stengt og isolert for venner og familie. Det kan ha en stor betydning for hvordan du opplever stress i hverdagen din.

Kilde:
-Forskningsbaserte bøker
-http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8040699.stm
-Egne erfaringer

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

 

Nettbasertkurs i ledelse og Elevator Pitch – Mujic Consulting

Hei alle sammen,

Jeg selger for tiden to nettbasertekurs hvor du får god innsikt, refleksjon og gode oppgaver du kan løse ved å ta disse kursene. Jeg har god erfaring med å holde kurs innen ledelse og elevator pitch.

Nedenfor er en lenke til mine to nettbasertekurs:

https://www.nettbasertekurs.no/course/lederrollen-og-lederutfordringer/id/5/

https://www.nettbasertekurs.no/course/effektiv-elevator-pitch/id/5/

Hvis du ikke er fornøyd med kursets utbytte får du alltid tilbake pengene dine.

Del gjerne dine tilbakemeldinger om du har tatt kurset og hva du synes om mine kurs.

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com